Забавна математика - 4 клас

Забавна математика - 4 клас

Забавна математика - 4 клас

Курсът по Забавна Математика е подходящ за ученици, които обичат да решават интересни задачи и искат да развият логическото си мислене, но не биха искали да се сблъскат с формалностите на Състезателната Математика .Решаваните задачи са с по-висока от средната трудност и имат силно изразен креативен харакатер. Следвани си някои от състезателните теми, но тежестта на задачите е съобрзена с възжмоносите на децата. По този начин се преодолява стигмата, че е задължнително едно дете да бъде състезател или да кандидатства в профилирана гимназия, за да развие своите математически умения. Учениците са стимулирани да повишат знанията си и да развият логическото си мислене в една приятелска и вдъхновяваща атмосфера.

  • Изучаване на специализирани теми за извънкласна работа по математика

  • Решаване на интересни логически загадки поднесени по забавен начин

  • Нагледно представяне на математически модели и интерактивни методи на обучение

  • Развитие на логическото мислене

  • Поддържане на по-високо от училищното ниво по математика

  • Дигитално обучение + възможност за онлайн уроци, както и използването на хибридна класна стая

Групи - до 8 ученика

Цена - 180 лв на месец, 2 учебни часа на седмица

Възрастова група - 4 клас