Подготовка по Математика за 5 и 6 клас

Подготовка по Математика за 5 и 6 клас

Подготовка по Математика за 5 и 6 клас

          В рамките на учебните занятия се осъществява допълнителна подготовка на учениците за учебния материал в съответната възрастова група - 5 и 6 клас

Заниманията включват:

  • Изучаване на специализирани теми за подготовка за съответната възрастова група;
  • Затвърждаване на учебния материал по математика;
  • Изграждане на положителна психологическа нагласа на учениците към предмета;
  • Подготовка за контролни и класни работа по математика;
  • Подобряване на успеха и оценките на ученика

Групи - до 8 ученика

Цена - 180 лв на месец, 2 учебни часа на седмица

Възрастова група - 5, 6 клас