Състезателна Математика 1 - 7 клас

Състезателна Математика 1 - 7 клас

Състезателна Математика 1 - 7 клас


          Курсът по състезателна математика е подходящ за ученици със засилен интерес в областта на математиката. Решаваните задачи са с висока трудност и изискват задълбочени математически познания. Целта на курса е подготовката на учениците за местни и национални състезания и олимпиади, както и изграждане на трайно положително чувство към математиката. Прилаганите подходи на обучение са нестандартни и имат силно изразен творчески характер. Заниманията включват:

  • Изучаване на специализирани теми за извънкласна работа по математика
  • Решаване на интересни логически загадки поднесени по забавен начин
  • Нагледно представяне на математически модели и интерактивни методи на обучение
  • Подготовка за математически състезания и изграждане на силов интелект
  • Развитие на базови умения на състезатели в учениците
  • Работа върху психическата нагласа на децата към математическите състезания
  • Дигитално обучение + възможност за онлайн уроци, както и използването на хибридна класна стая

В допълнение, децата могат да бъдат записвани през академията за различни математически състезания, където да бъдат придружени от преподавател непосредствено преди състезанието. Така те могат да се почувстват уверени, докато правят първите си стъпки като състезатели.

 

Групи - до 8 ученика

Цена - 180 лв на месец, 2 учебни часа на седмица

Възрастова група - 1-7 клас (подходящо и за напреднали деца от Подготвителна Група)