Фондация Атлантида

       

Неформално образование                                  

       Фондация Атлантида 
е нестопанска организация, подкрепяща неформалното образование. Основен приоритет за Фондацията е подпомагането на творчески проекти и инициативи, създадени и развити в условията на неформално обучение и среда. Талантливите ученици се нуждаят от подходящи условия, за да усъвършенстват своите творчески заложби и способности. Огромно предимство е всичко това да се случва по един модерен и иновативен начин. Точно за това Фондацията стимулира и популяризирането на неформалното обучение сред младите хора и най-вече на тези от тях, които имат опит в корпоративния сектор и в реалния бизнес. Младите професионалисти вдъхновяват децата и им дават нов стимул за развитие и професионална реализация.

Цели на Фондация Атлантида : 

 1. Развитие, популяризиране и подпомагане на инициативи, свързани с неформално образование;
 2. Подпомагане на неформални образователни инициативи в условията на формално образование;
 3. Популяризиране на Състезателната математика чрез организиране на масови инициативи;
 4. Управление, разработка и популяризиране на проекти, създадени от талантливи деца посредством способите на неформалното образование;
 5. Откриване и подпомагане на талантливи ученици и деца.

Средства за реализирането на целите на Фондацията:

 1. Разработка и промотиране на настолни игри, детски книжки и сборници по математика;
 2. Учредяване на стипендии и награди за талантливи ученици, постигнали успехи в конкретна област;
 3. Финансиране и набиране на средства за:
 • подпомагане на извънкласни дейности, средно и висше образование на талантливи ученици;
 • популяризиране на неформалното образование чрез провеждане на събития, уъркшопи, демонстрации и др.;
 • организиране на математически състезания и олимпиади;
 • финансово подпомагане на участници в международни олимпиади по математика;
 • организиране на детски лагери и школи;
 • организиране на посещения на деца в бизнес компании за запознаване с професионалисти;
 • маркетинг на продукти, създадени посредством способите на неформалното образование.

Банкова сметка - IBAN : BG08FINV91501217543206 

Учредител: Митко Христов