Нашите успехи

 

 

Призови класирания на ученици от Академия Атлантида

Международни състезания по математика

 • Финал на международната Тайландска олимпиада по математика (TIMO) 2024 - 5 златни, 2 сребърни, 3 бронзови медала и 1 грамота за отлично представяне
 • Финал Seamo X 2023 (Southeast Asian Mathematical Olympiad) - 1 златен медал (2-ро място инивидуално)
 • Финал на WIMO (World International Mathematical Olympiad) 2023 - 1 златен медал (9 място инивидуално) и 1 сребърен медал (6 място индивидуално)
 • Финал на международната Хонконгска олимпиада по математика (HKIMO) 2023 - 3 златни, 2 сребърни, 2 бронзови и 2 грамоти за отлично представяне + 2 място индивидуално в онлайн класирането
 • Финал на международната Тайванска олимпиада по математика (WMI) 2023 - 1 сребърeн медал
 • Финал на международната Тайландска олимпиада по математика (TIMO) 2023 - 2 златни, 3 сребърни, 2 бронзови медала и 1 грамота за отлично представяне + награда World Star за най-висок резултат за регион България
 • Финал на международната математическа олимпиада на Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (Big Bay Bei - BBB) 2023 - 1 златен, 3 сребърни и 3 бронзови медала
 • Московска олимпиада по математика 2023 - 1 награда за отлично представяне 2-ва степен
 • Финал Seamo X 2022 (Southeast Asian Mathematical Olympiad) - 1 златен медал (5 място инивидуално) и 1 награда за отлично представяне
 • Финал на WIMO (World International Mathematical Olympiad) 2022 - 1 златен медал (7 място инивидуално) и 1 бронзов медал
 • Финал на международната Хонконгска олимпиада по математика (HKIMO) 2022 - 1 златен медал (7 място инивидуално) и 1 сребърен медал
 • Финал на международната Азиатска олимпиада по математика (AIMO) 2022 - 1 сребърeн медал
 • Финал на международната Тайванска олимпиада по математика (WMI) 2022 - 1 диамантен медал
 • Финал на международната Тайландска олимпиада по математика (TIMO) 2022 - 2 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала + награда World Star за най-висок резултат за регион България и 4 място индивидуално
 • Московска олимпиада по математика 2022 - 4 бронзови медала и 1 грамотa за отлично представяне 1-ва степен
 • Финал на WIMO (World International Mathematical Olympiad) 2021 - 2 бронзови медала
 • Финал на международната математическа олимпиада на Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (Big Bay Bei - BBB) 2022 - 3 сребърни и 1 бронзов медал
 • Финал Seamo X 2022 (Southeast Asian Mathematical Olympiad) - 1 награда за отлично представяне
 • Финал на международната Хонконгска олимпиада по математика (HKIMO) 2021 - 2 златни медала + купа 2nd Runner-up за 3-то място в индивидуалното класиране
 • Финал на международната Тайванска олимпиада по математика (WMI) 2021 - 1 златeн и 1 сребърeн медал
 • Финал на международната Азиатска олимпиада по математика (AIMO) 2021 - 1 бронзов медал
 • Финал на международната Тайландска олимпиада по математика (TIMO) 2021 - 3 златни, 1 сребърeн и 1 бронзов медал
 • Финал на международната Хонконгска олимпиада по математика (HKIMO) 2020 - 2 сребърни и 2 бронзови медала и 1 грамота за отлично представяне
 • Московска олимпиада по математика 2020 - 3 бронзови медала и 2 грамоти за отлично представяне 1-ва степен

Национални състезания по математика и информатика

 • Европейско Кенгуру 2024 
  1 клас - 5 място за София /4250 участници/
  5 клас - 2 място (почетна грамота) /1853 участници/
  6 клас - 1 място (максимален резултат), 13 и 28 място / 1618 участници/
 • Национална олимпиада по Математика 2024 - 27 ученици класирани за втори кръг
 • Европейско Кенгуру 2023 
  1 клас - 4 място за София /3716 участници/
  3 клас - 19 място за София /3393 участници/
  5 клас - 3 място (почетна грамота) и 12 място за София /1816 участници/
 • Национална олимпиада по Математика 2023 - 25 ученици класирани за втори кръг + максимален резултат на ученик в 4 клас на областен кръг
 • Европейско Кенгуру 2022 
  2 клас - 25 място за София /3160 участници/
  3 клас - 16 място за София /2866 участници/
  4 клас - 28 място за София на двама ученици /2866 участници/
 • Национална олимпиада по Математика 2022 - 6 ученици класирани за областен кръг
 • Европейско Кенгуру 2021 
  2 клас - 8 място за София /3390 участници/
  4 клас - 15 място за София /2756 участници/
 • Национална олимпиада по Математика 2021 - 5 ученици класирани за областен кръг
 • Европейско Кенгуру 2019 - 1 финалист на национален кръг за 1 клас
 • Национална олимпиада по Информационни Технологии 2021 (Областен кръг) - 1 ученик предложен за участие в национален кръг в категорията Мултимедийни игри и симулации (8-10 клас)
 • Национална олимпиада по Информационни Технологии 2021 (Общински кръг) - 4 ученика класирани за областен кръг

Математически състезания под егидата на РУО и/или СМБ
Нашите успехи

 • Великденско Математическо Състезание 2024 - 4 златни , 6 сребърни, 6 бронзови медала и 2 грамоти за отлично представяне
 • Пролетни математически състезания 2024 - втора награда
 • Иван Салабашев 2023 - 4 златни, 2 сребърни, 4 бронзови медала и 5 грамоти за отлично представяне
 • Коледно Математическо Състезание 2023 - 3 златни, 2 сребърни, 5 бронзови медала и 11 грамоти за отлично представяне
 • Софийски Математически Турнир 2023 - 2 сребърни, 3 бронзови медала и 3 грамоти за отлично представяне
 • Есенен математически турнир "Акад.Стефан Додунеков" 2023 - втора награда и награда за отлично представяне
 • Математическо състезание Хитър Петър 2023 - 3 място индивидуално (бронзов медал) в 2 клас и 7 място индивидуално в 5 клас
 • Великденско Математическо Състезание 2023 - 1 златен, 1 бронзов медал и 4 грамоти за отлично представяне
 • Академик Кирил Попов 2023 - 2 място индивудално в 4 клас, 5 и 7 място отборно в 2 клас и 7 място отборно в 5 клас
 • Иван Салабашев 2022 - 4 бронзови медала 
 • Коледно Математическо Състезание 2022 - 3 златни, 1 сребърен, 2 бронзови медала и 3 грамоти за отлично представяне
 • Черноризец Храбър 2022 - 1 златен, 3 сребърни, 3 бронзови медала и 2 грамоти за отлично представяне
 • Софийски Математически Турнир 2022 - 2 златни, 2 сребърни, 2 бронзови медала и 7 грамоти за отлично представяне
 • Математическо състезание Хитър Петър 2022 - 4 място индивидуално
 • Великденско Математическо Състезание 2022 - 5 златни медала,1 бронзов медал и 3 грамоти за отлично представяне
 • Коледно Математическо Състезание 2021 - 11 златни медала, 2 сребърни медала и 1 грамота за отлично представяне
 • Математическо състезание Хитър Петър 2021 - 3 призови места в топ 10
 • Великденско Математическо Състезание 2021 - 6 златни, 2 сребърни, 2 бронзови медала и 12 грамоти за отлично представяне
 • Коледно Математическо Състезание 2020 - 4 златни, 4 сребърни, 3 бронзови медала и 9 грамоти за отлично представяне
 • Черноризец Храбър 2020 - 1 златен, 1 сребърен и 3 бронзови медала
 • Математическо Състезание Хитър Петър 2020 - 1 сребърен медал и още 3 призови места в топ 10
 • Иван Салабашев 2019 - 2 златни медала, 1 сребърен медал и 1 бронзов медал
 • Коледно Математическо Състезание 2019 - 2 златни медала, 1 сребърен медал и 3 грамоти за отлично представяне
 • Черноризец Храбър 2019 - 1 сребърен медал и 2 грамоти за отлично представяне
 • Софийски Математически Турнир 2019 - 1 златен медал, 2 бронзови медала и 8 грамоти за отлично представяне
 • Коледно Математическо Състезание 2018 - 2 златни медала и 1 грамота за отлично представяне

Състезание Математика без граници

 • Математика без граници Финал 2024 - 1 златен, 5 сребърни и 3 бронзови медала
 • Математика без граници Зима 2024 - 14 златни, 18 сребърни и 22 бронзови медала
 • Математика без граници Есен 2023 - 14 златни, 27 сребърни и 19 бронзови медала
 • Математика без граници Финал 2023 - 2 златни, 1 сребърен и 3 бронзови медала + купа за 3 място
 • Математика без граници Пролет 2023 - 6 златни, 12 сребърни и 23 бронзови медала
 • Математика без граници Зима 2023 - 13 златни, 15 сребърни и 16 бронзови медала
 • Математика без граници Есен 2022 - 11 златни, 21 сребърни и 18 бронзови медала
 • Математика без граници Финал 2022 - 2 златни, 4 сребърни и 4 бронзови медала 
 • Математика без граници Пролет 2022 - 5 златни, 16 сребърни и 15 бронзови медала
 • Математика без граници Зима 2022 - 5 златни, 17 сребърни и 16 бронзови медала
 • Математика без граници Есен 2021 - 17 златни, 24 сребърни и 11 бронзови медала
 • Математика без граници Финал 2021 - 2 златни, 4 сребърни и 7 бронзови медала
 • Математика без граници Пролет 2021 - 6 златни, 19 сребърни и 14 бронзови медала
 • Математика без граници Зима 2021 - 6 златни, 19 сребърни и 16 бронзови медала
 • Математика без граници Есен 2020 - 6 златни, 13 сребърни и 16 бронзови медала
 • Математика без граници Финал 2020 - 1 златен, 1 сребърен и 1 бронзов медал
 • Математика без граници Пролет 2020 - 4 златни и 5 бронзови медала
 • Математика без граници Зима 2020 - 6 златни, 6 сребърни и 9 бронзови медала
 • Математика без граници Есен 2019 - 3 златни, 12 сребърни и 5 бронзови медала

Регионални математически състезания

 • Математическо състезание "Ребус" - златен (първо място индивидуално) и бронзов медал за 1 и 6 клас
 • Малкият Принц 2023 - 2 първи, 1 второ и 2 трети награди в 3 и 4 клас
 • Математически Звезди 2022 - 1 сребърен медал индивидуално + купа Суперзвезда
 • Малкият Принц 2022 - 2 втори и 1 трета награда в 1, 2 и 3 клас
 • Енигматично 2022 - 3 клас - 1 сребърен медал индивидуално
 • Малкият Принц 2021 - 3 първи и 3 трети награди в 1, 2 и 4 клас
 • Енигматично 2021 -
  индивидуално - 1 сребърен и 2 бронзови медала, 5 грамоти за много добро представяне,
  отборно - 3 място в 3 и 4 клас
 • Математически Звезди 2021
  1 сребърен, 1 бронзов медал и 2 грамоти за много добро представяне
 • Европейско Кенгуру Плюс 2021
  2 място индивидуално и 7 грамоти за много добро представяне