Състезателна Математика

Състезателна математика за малки ученици

        Академия Атлантида
 предлага възможност за дългосрочно развитие на вашите деца чрез курсове по състезателна математика. Обучението започва още в първи клас и може да продължи поне до четвърти. Децата изграждат множество умения и качества в себе си -  мощен математически апарат и логическо мислене, развиват своята изобретателност и нестандартно мислене, търпение и концентрация, самодисциплина и устойчивост към стрес, работа в екип и др. Всичко това се случва чрез много игра и забавление в една приятелска атмосфера. Децата се сблъскват с много предизвикателства, като участват в редица местни, национални и международни състезания и имат възможност да спечелят награди, но най-вече да развият положително чувство към математиката като наука. Решаването на задачи не е задължение, а по-скоро забавление. Резултатите са високи, но не са цел, а най-вече следствие от усилията, които детето полага. Основен приоритет е работата в група и изграждането на чувство за принадлежност към отбора на академията. Децата развиват своя характер и постигат успехи, но запазват добронамереността и приятелската атмосфера помежду си.