Проектно-ориентирано обучение по информатика

 

        

      Академия Атлантида прилага проектно-ориентирано обучение на своите ученици по програмиране с цел подготовката им за реалния бизнес сектор в бъдеще. Учениците имат възможност да работят по разнообразни проекти и са разделени на малки екипи. Те са поставяни в различни роли и носят специфични отговорности спрямо поставените задачи. Особено внимание се обръща на екипната работа и стремежа към цялостно завършване на проектите.
      Съвременната корпоративна среда и динамичен начин на живот създават все по-големи затруднения на подрастващите поколения. Пропастта между формалното образование и нуждите на бизнеса става все по-осезаема. Основно търсено качествo при служителите e умениeтo за работа в екип в условията на постоянно променяща се динамична среда. ИТ компаниите прилагат много нови подходи за работа, които да стимулират по-добрата производителност на екипите. Пример за това са така наречените гъвкави методологии, които са прилагани в ИТ сектора. Думи като Agile, Scrum и Kanban се превърнаха в еталон за добре работещ екип в софтуерната индустрия.
       Възможно ли е да приложим такъв подход при обучение на ученици? Да, разбира се! Те вече се прилагат на много места по-света и имат за цел да развият способностите на учениците да реализират проекти с постоянно променящи се изисквания. Такива подходи изграждат умения за работа в екип и толерират самоорганизацията на ниво ученик и клас.

Ето и малко допълнителна информация - Agile class roomsScrum in education.